Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

 1. Általános rendelkezések
  • A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Vegafuszeray OG (székhely: Märzstraβe 21/8, WIEN 1150, cégjegyzékszáma: FN 560318 y; Bejegyző bíróság megnevezése: Bécsi Kereskedelmi bíróság; adószáma: ATU77596246; képviseli: Rozgonyi-Vida Krisztina és Vida Erika ügyvezetők; a továbbiakban: Szolgáltató), valamint az általa a vegafuszeray.com weboldalon (a továbbiakban: honlap) nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevőnek (a továbbiakban: Megrendelő) a szolgáltatásokkal kapcsolatos jogait és kötelezettségeit szabályozza. Az ÁSZF minden a honlapon keresztült megvalósuló jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik.
  • Jelen ÁSZF értelmében Megrendelőnek minősül minden olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek a részére a Szolgáltató a jelen honlapon keresztül árut ad el, szolgáltatást teljesít. A megrendelők általában fogyasztók a KSchG 1. § 1. Z 2. és 1. § 3. bekezdése értelmében, a vállalkozók a KSchG 1. § 1. Z 1. pontja értelmében.
  • A jobb olvashatóság érdekében nem történik nemek szerinti megkülönböztetés. Ez minden megkülönböztetés szándéka nélkül történik. Minden nemet egyformán kezelünk.
 1. Az ÁSZF tudomásul vétele
  • A Megrendelő a jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi és elfogadja jelen ÁSZF-et.
  • Jelen ÁSZF hatálya csak abban az esetben nem vonatkozik a Szolgáltató által a honlapon keresztül kötött Szerződésekre, amennyiben azt a Szolgáltató előre, írásban kikötötte.
  • Minden alkalommal, amikor a megrendelő a webáruházban vásárlási ajánlatot tesz, az Általános Szerződési Feltételek aktuális változatát közöljük vele. Az “Ezúton megerősítem, hogy elolvastam az Általános Szerződési Feltételeket és kifejezetten elfogadom” gombra kattintva az Általános Szerződési Feltételeket a jelenlegi változatban elfogadom. A feltételek elfogadása feltétele a vételi ajánlatnak. A Vevő vállalja, hogy a vételi ajánlat megerősítése előtt elolvassa a feltételeket, és eelfogadja el azokat. A jelenlegi feltételek 2022. január 1-től érvényesek.
  • A Vegafuszeray OG fenntartja a jogot jelen Általános Szerződési Feltételek megfelelő módosítására. A jelenlegi verzió a https://vegafuszeray.com/altalanos-szerzodesi-feltetelek/ weboldalon érhető el.
 1. Védelmi záradék

A Vegafuszeray OG által kifejezetten elismert általános szerződési feltételek vagy a megrendelő szerződéses feltételei, amelyek eltérnek ezektől a feltételektől, elutasításra kerülnek.

 1. Regisztráció a honlapon, Megrendelői fiók
  • A honlapon történő vásárlás regisztrációval és regisztráció nélkül (Vendégként) egyaránt lehetséges a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon, a termék elektronikus úton történő megrendelésével. A regisztrált vásárló azonban gyorsabban tud vásárolni, és naprakész lehet a rendelései állapotát illetően, továbbá figyelemmel kísérheti korábbi rendeléseit is.
  • A megrendelői fiókhoz tartozó jelszó titokban tartásáért a Megrendelő felelős. A Vegafuszeray OG csak azt tudja ellenőrizni, hogy egy jelszó egyezik-e a megfelelően aktivált vásárlói jogosultsággal. Nincs további ellenőrzési kötelezettség.
  • A Vegafuszeray OG felhatalmaz minden olyan személyt, aki az internetes áruházban kiadott vásárlói jogosultsággal és a hozzá tartozó jelszóval jelentkezik be, hogy a Szolgáltató webáruházában joghatással rendelkező megrendelést adjon le.
 1. Megrendelhető termékek köre

A Szolgáltató kínálatában szereplő, a Megrendelő által megrendelhető, megvásárolható termékek köre a Szolgáltató honlapján tekinthető meg, míg az egyes termékek ára az adott termékre kattintva érhető el. A termékek a valóságban eltérhetnek a honlapon feltüntetett képektől.

 1. Megrendelhető termékek vételára
  • A webáruházban feltüntetett árak kivétel nélkül végfogyasztói árak. Tartalmazzák az összes árösszetevőt, beleértve az áfát és az illetékeket.
  • A termékek vételára minden esetben az adott termék mellett feltüntetett bruttó vételár (nettó ár + ÁFA). A termékek vételára nem tartalmazza a szállítás költségét.
  • Kifejezetten eltérő megállapodás hiányában a termékárak nem tartalmazzák a szállítás és a biztosítás díját.
  • A Szolgáltató fenntartja a honlapon feltüntetett árak változtatásának jogát. Az árváltozás a honlapon való megjelenéssel lép hatályba. A Szolgáltató garantálja, hogy a felek közötti ajánlati kötöttség szerint és a megrendelés Szolgáltató részéről történt elfogadását követően esetlegesen felmerülő árváltozás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a gondossága ellenére hibásan feltüntetett árért, így a honlapot üzemeltető technikai szolgáltatónak, vagy az informatikai rendszernek felróható adatrögzítési hibákért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra. Ilyen esetekben a Szolgáltató nem köteles a terméket a honlapon feltüntetett hibás áron szolgáltatni, hanem a rendelés visszaigazolásában felajánlja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Megrendelő, döntése szerint vagy megrendeli a terméket a helyes áron, vagy minden hátrányos jogkövetkezmény Szolgáltató felé való érvényesítése, illetve Megrendelőt terhelő bárminemű kötelezettség nélkül elállhat vásárlási szándékától.
  • A szállítási költség a weboldalon feltüntetett és kiválasztott szállítási módra, egyszeri alkalomra vonatkozik.
 1. A megrendelés menete, a Felek közötti Szerződés létrejötte
  • A honlapon történő vásárlás regisztrációval és regisztráció nélkül (Vendégként) egyaránt lehetséges a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon, a termék elektronikus úton történő megrendelésével, a regisztrált vásárló azonban gyorsabban tud vásárolni, és naprakész lehet a rendelései állapotát illetően, továbbá figyelemmel kísérheti korábbi rendeléseit is. A regisztrációra a honlap főoldalán található regisztráció menüpont alatt található adatlap kitöltésével kerülhet sor. A regisztráció során az alábbi adatok megadása szükséges:
   • Megrendelő neve
   • Értesítési telefonszám
   • Megrendelő e-mail címe
   • Jelszó
   • Számlázási adatok:
   • számlázási név
   • irányítószám
   • utca, házszám
   • ország
   • város
   • jogi személy esetén adószám
  • Ugyanazon természetes, jogi személy vagy egyéb szervezet több önálló – más-más névvel és jelszóval történő – regisztrációra is jogosult, de a Szolgáltató ezen regisztrációkat külön-külön, önálló Megrendelőhöz kötött különálló regisztrációként kezeli.
  • A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Megrendelő (vásárláskor megadott) adatainak valódiságáról meggyőződjön, és amennyiben az abban foglalt adatok valódisága kétséges, megkérdőjelezhető, vagy értelmezhetetlen, úgy a megrendelést egyoldalúan törölje. A Szolgáltató megrendelést csak nagykorú, saját, bejelentett magyarországi vagy más európai lakcímmel, telefonszámmal rendelkező személyektől, továbbá Magyarországon vagy Európában bejegyzett székhellyel (kiszállítási címmel) rendelkező jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől fogad el. Más nevére szóló megrendelést a Szolgáltató nem fogad el.
  • A Megrendelő a Szolgáltató honlapján található termékek közül kiválasztja a terméket, megjelölve ezzel egyidejűleg az általa megrendelni kívánt darabszámot. A Megrendelő által kiválasztott termékek mellett feltüntetésre kerülnek az egységárak, és a termékek darabszámának megjelölését követően, a szállítással kapcsolatos költségeket jeleníti meg a rendszer, valamint a Megrendelő által fizetendő végösszeget. A Megrendelő a szükséges rovatok kitöltését követően, (amelyet a honlap csillaggal jelöl) a „megrendelés” ikonra kattintva a Megrendelő leellenőrizheti az általa megadott, a megrendeléssel és személyes adataival kapcsolatos valamennyi adatot. Amennyiben az adatokat Megrendelő a valóságnak és szándékának megfelelőnek találja, úgy a „megveszem” ikonra kattintva elküldheti megrendelését a Szolgáltatónak. Amennyiben Megrendelő az adatokon változtatni kíván, úgy a „kosár tartalma” ablakra kattintva visszaléphet a megrendelőhöz, és elvégezheti a szükséges módosításokat, javításokat azzal, hogy a megrendelés elküldését követően a megrendelésen Megrendelő a Szolgáltató visszaigazolásáig módosíthat, javíthat.
  • A Szolgáltató megrendelés-visszaigazolása minden esetben tartalmazza a Megrendelő által megrendelt termék(ek) megnevezését, mennyiségét, a szállítás és a fizetés Megrendelő által kiválasztott módját, a termék árát és a szállítási költséget, valamint a Szolgáltató által vállalt várható szállítási határidőt.
  • A felek közötti Szerződés létrejöttének időpontja a Szolgáltató részéről a megrendelés visszaigazolásának a Megrendelő e-mail címére történő megérkezésének (hozzáférhetővé válásának) időpontja.
  • A Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen, hiányosan vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb szállítási problémáért – például, ha a Megrendelő által megadott címen a Megrendelő nem érhető el – semminemű felelősség nem terheli tekintettel arra, hogy Szolgáltató a Megrendelő számára a megrendelés során az adatok leellenőrzésére minden esetben lehetőséget biztosít, a megrendelőlap a Megrendelő ellenőrzése, jóváhagyása nélkül technikailag sem küldhető el a Szolgáltató részére. A Szolgáltatót nem terheli továbbá felelősség az abból adódó károkért és egyéb jogkövetkezményekért sem, ha a Megrendelő a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelen harmadik személyek számára – nem a Szolgáltatónak felróható okból – hozzáférhetővé válik.
 1. A szerződő felek közötti szerződés megkötése
  • A webáruházban található ajánlatok mindig “nem kötelező” érvényűek.
  • A termékek webáruházban történő bemutatása nem minősül jogilag kötelező erejű ajánlatnak, hanem “nem kötelező erejű online katalógus”-nak.
  • A vevő megrendelése jogi értelemben a vásárlási ajánlat.
  • A „Megrendelés fizetési kötelezettséggel” gombra kattintva a vásárló kötelező érvényű megrendelést ad le a kosárban lévő termékekre. Ez a megrendelés nem kötelező érvényű a Vegafuszeray OG számára, amíg azt kifejezetten el nem fogadták. A Vegafuszeray OG a megrendelés kézhezvételét követően haladéktalanul visszaigazolja a vevőnek a megrendelés átvételét. Ez az átvételi visszaigazolás nem jelenti a megrendelés elfogadását.
  • A megrendelés elfogadása a szállítási visszaigazolás e-mailben történő elküldésével vagy a megrendelt áru elküldésével történik.
  • Ha a Megrendelő a megrendelőlapot hibásan vagy hiányosan tölti ki, hibaüzenetet kap, amely tájékoztatja Megrendelőt a hiba okáról, és a kitöltési hiba folytán arról, hogy ajánlati kötöttség nem jött létre.
  • A megrendelő a megrendelést (vásárlási ajánlat) a Vegafuszeray OG webáruházába integrált online megrendelőlapon keresztül tudja leadni. A kiválasztott áruk és/vagy szolgáltatások virtuális kosárba helyezését és az elektronikus rendelési folyamat lebonyolítását követően a vásárló a kosárban lévő árukra és/vagy szolgáltatásokra vonatkozóan jogilag kötelező erejű szerződési ajánlatot tesz a kosárban lévő termékekre és/vagy szolgáltatásokra vonatkozóan a befejezés gombra kattintva.
  • A Vegafuszeray OG öt munkanapon belül el tudja fogadni a megrendelő ajánlatát,
   1. írásos megrendelés-visszaigazolás megküldésével, amelynél a rendelés visszaigazolásának Megrendelő általi átvétele a döntő, vagy
   2. a megrendelt áru megrendelőhöz történő eljuttatásával, melynél az áru megrendelő általi átvétele a meghatározó, ill

Ha a fenti alternatívák közül több is létezik, a szerződés abban az időpontban jön létre, amikor a fenti alternatívák egyike először jelentkezik. Ha a Vegafuszeray OG a fent említett határidőn belül nem fogadja el a megrendelő ajánlatát, ez az ajánlat elutasításának minősül, aminek következtében az megrendelő szándéknyilatkozatához a továbbiakban nem kötődik.

 1. Megrendelő elállási joga
  • A megrendelőt elméletben megilleti az elállás joga.
  • A Megrendelőt nem illeti meg az elállási jog a romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében (18. § 1. Z 4. bekezdés), illetve az olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (18. § 1. bek. Z 5.), és olyan megbízások esetében, amelyeknél a fizetendő díj kevesebb, mint 50,00 € (2. § 1. Z 1. pont). Ezekben az esetekben a vásárlót az FAGG 11. §-a értelmében nem illeti meg elállási jog. A következőkben az megrendelő tájékoztatást kap a törvényes elállási jogáról és a kivételekről az FAGG 4. § 1. bekezdése Z 8–11 alapján.
  • A Megrendelőnek jogában áll tizennégy napon belül indokolás nélkül elállni jelen szerződéstől, ha a vásárlás tárgya nem
   1. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék,
   2. egészségvédelmi vagy higiéniai okokból visszaküldésre alkalmatlan termék ill
 1. A Megrendelő elállási jogának gyakorlása
  • A Megrendelő elállása esetén a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Megrendelő elállásról szóló nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül banki átutalással – a Megrendelő által megadott bankszámlaszámra történő átutalással – visszatéríti a Megrendelő részére a termék ellenértékét. Az esetlegesen hibásan megadott bankszámlaszám miatti téves utalásból eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
  • A Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a termék ellenértékét, amíg a Megrendelő a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.
  • Ha a Megrendelő eláll a Szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül saját költségén visszaküldeni a Szolgáltató logisztikati partnerének: Logsta Gmbh; Wiedner Gürtel 13 / T24 / 2.OG 1100 Wien, Austria. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Megrendelő a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.
 1. Visszáru költsége
  • Az áru visszaküldésének közvetlen költségei a vásárlót terhelik.
  • A megrendelő csak akkor felel az áru értékvesztéséért, ha az értékvesztés az áru jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő, nem rendeltetésszerű használatából adódik.
 1. Áru átvétele, szállítás
  • A vásárlás szándékával kiválasztott és megrendelt termék(ek)et Szolgáltató a Megrendelő által megadott szállítási címre szállítja ki a Megrendelő által választott szállítással. A szállítási cím a számlázási címtől eltérhet. A rendeléskor megadott szállítási címet utólag nem lehet módosítani.
  • Megrendeléskor a Szolgáltató által termékhez megadott súlyok nettó tömeget jelentenek, és nem tartalmazzák a csomagolóanyag súlyát.
  • A megadott szállítási határidők tájékoztató jellegűek, “nem kötelező érvényűek”.
  • A megrendelt áruk kiszállítása a Szolgáltató által kiválasztott futárszolgálat illetve szállító társaság igénybevételével történik (pl. logsta.at, vagy gls.hu), de a leggyorsabb és legolcsóbb szállítmány kiválasztására vonatkozó garancia nélkül. A szállító cég kiválasztása a Vegafuszeray OG felelőssége, és ez bármikor módosítható.
  • A házhozszállítás díja az Európai Unión belüli szállítási címre történő, egyszeri kiszállításra érvényes.
  • Az Európai Unión kívül lehetséges Svácjba és az Egyesült Királyságba is rendelést leadni, erre speciális kiszállítási díj vonatkozik, ami tartalmazza az export/import vámkezelési díját és a szállítási díjat is.
  • Ha a szállítmányozó cég a kiszállított árut visszaküldi a Vegafuszeray OG-nak, mert a megrendelőhöz való kiszállítás nem volt lehetséges, a sikertelen szállítás költségeit a megrendelő viseli. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a megrendelő nem felelős azért a körülményért, amely a szállítás ellehetetlenüléséhez vezetett, vagy átmenetileg akadályoztatva volt a felajánlott szolgáltatás elfogadásában, kivéve, ha a Vegafuszeray OG a szolgáltatást ésszerű határidővel előre jelezte számára. Ez nem vonatkozik továbbá a szállítás költségeire, ha a megrendelő ténylegesen él elállási jogával. Amennyiben a megrendelő az elállási jogával eredményesen él, a visszaküldési költségekre a Vegafuszeray OG elállási szabályzatában foglalt rendelkezések vonatkoznak.
  • Ha a megrendelő hibájából nem történik meg az áru átadása (például a Megrendelő nem tartózkodik otthon, rossz címet ad meg, az áru ellenértékét nem tudja megfizetni), úgy az ismételt kiszállítás díját köteles megtéríteni, még akkor is, ha az egyébként ingyenes lenne. Amennyiben egy címről, vagy azonos Megrendelőtől két vagy több alkalommal kerül sor sikertelen kézbesítésre, ezen Megrendelőtől, illetve ezen címre a Szolgáltató a továbbiakban csak előre fizetés esetén küld újabb árut, melyről a Szolgáltató a Megrendelőt a megrendelés visszaigazolására irányadó feltételek szerint tájékoztatja. Ha a megrendelő viszonteladóként jár el, az eladott áruk véletlen elvesztésének és véletlen megromlásának kockázata a megrendelőre száll át, amint a Vegafuszeray OG átadta a terméket a szállítmányozónak, a fuvarozónak vagy a fuvarozásért egyébként felelős személynek vagy cégnek.
  • A Vegafuszeray OG fenntartja a jogot, hogy hibás vagy nem megfelelő szállítás esetén elálljon a szerződéstől a viszonteladónak minősülő vásárlókkal.
  • A Megrendelő köteles a termék csomagolásának sértetlenségét átvételekor ellenőrizni, megfelelő teljesítés esetén a terméket a szállítólevél aláírásával átvenni, elismerve ezzel a teljesítés tényét, helyét és időpontját. Ennek megtörténte esetén a Szolgáltató hiányosságokra vonatkozó kifogást nem fogad el. A Szolgáltató minden esetben megfelelően gondoskodik a termék megfelelő, szállításra alkalmas csomagolásáról. Amennyiben a Megrendelő átvételkor a csomagon bármilyen látható sérülést tapasztal, jogosult az átvételt megtagadni, amely tényt a megtagadás okának feltüntetésével a szállítólevélen fel kell tüntetni, a Megrendelőnek pedig alá kell írni. A szállítás során keletkezett károkért a szállítót terheli a felelősség, a Szolgáltató és a mindenkori szállító között, külön fennálló szerződés szerint.
 1. A tulajdonjog fenntartása
  • A Vegafuszeray OG által szállított összes áru a teljes fizetésig a tulajdonukban marad. A Vegafuszeray OG előzetes hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy a vásárló az árut harmadik félnek a teljes fizetés előtt értékesítse.
  • A Vegafuszeray OG a viszonteladóknak szállított áruk tulajdonjogát fenntartja mindaddig, amíg a fennálló üzleti kapcsolatból eredő összes követelést teljes körűen nem rendezi a megrendelő viszonteladó.
  • Ha a megrendelő az árut a megállapodás szerint nem vette át (alapértelmezett elfogadás), a Vegafuszeray OG jogosult az árut vagy tárolni, amelyre megkezdett naptári évenként a bruttó számlaösszeg 0,1%-a raktározási díjként számolható fel.
 1. Fizetés
  • A választható fizetési módokról a Vegafuszeray OG webáruházban tájékoztatjuk a vásárlókat.
  • A számlázás a megrendelés fogadását követően a lehető legrövidebb időn belül megtörténik.
  • Több terméket és/vagy egységet tartalmazó megrendelés esetén a Vegafuszeray OG jogosult minden egyes egység vagy termék átadása után számlát kiállítani.
  • A megrendelő nem jogosult fizetés visszatartárása hiányos szállítás, jótállás, ill garanciális igények vagy panaszok jogcímén.
  • A Vegafuszeray OG-hoz beérkezett kifizetések először a kamatos kamatot, a kamatot és a járulékos költségeket, a tárgyalás előtti költségeket, például az ügyvédi és behajtási iroda költségeit, majd a fennálló tőkét fizetik ki, a legrégebbi tartozástól kezdve.
  • Határon átnyúló átutalás esetén az átutalás teljes költsége az Ügyfelet terheli.
  • A Megrendelő az általa megrendelt termék utáni vételárat, valamint a szállítási díjat minden esetben az áru megrendelésekor banki utalással, bankkártyával vagy utánvétellel, egy összegben fizeti meg a Szolgáltatónak. Az utaláshoz szükséges adatokat, valamint a kártyás  fizetéshez tartozó link a webáruházon keresztül vagy a megrendelést követően automatikusan kiküldött számla levélen keresztül elérhető. Utánvétel esetén a Megrendelő minden esetben az áru átvételekor készpénzben vagy bankkártyával egy összegben fizeti meg megrendelése ellenértékét a szállítónak.
  • Banki átutalással történő előlegfizetés esetén a fizetés a szerződéskötést követően haladéktalanul esedékes, kivéve, ha a felek későbbi esedékességben állapodtak meg.
  • Ha a számlás vásárlás fizetési módot választja, a vételár a számlázását követően esedékes. Ebben az esetben a vételárat a számla kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül levonás nélkül kell megfizetni, eltérő megállapodás hiányában. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a számlás vásárlást csak meghatározott rendelési mennyiségig ajánlja fel, és a megadott rendelési mennyiség túllépése esetén ezt a fizetési módot megtagadja. Ebben az esetben az eladó az online áruházban található fizetési információiban felhívja a vásárló figyelmét a megfelelő fizetési korlátozásra. Az eladó fenntartja a jogot arra is, hogy a számlás vásárlás fizetési mód kiválasztásakor hitelképességi ellenőrzést végezzen, és negatív hitelképességi ellenőrzés esetén ezt a fizetési módot elutasítsa.
  • A számlás fizetési módot kizárjuk,

A Vegafuszeray OG fenntartja a jogot arra is, hogy a számlás fizetési módot csak bizonyos rendelési mennyiségig ajánlja fel, és a megadott rendelési mennyiség túllépése esetén ezt a fizetési módot elutasítsa. Ebben az esetben a Vegafuszeray OG megfelelő fizetési korlátozást jelez a vásárló számára az online áruház fizetési információiban.

 1. Fizetési késedelem

Az árut a megbeszélt időpontig ki kell fizetni. Ha a megrendelő fizetési késedelembe esik, a Vegafuszeray OG jogosult késedelmi kamatot követelni az ABGB 1333. §-a szerint az esedékesség napjától kezdődően. Fizetési késedelem esetén a megrendelővel szemben fennálló valamennyi fennálló követelés azonnal esedékes, még akkor is, ha az nem jelen szerződésen alapul. A Vegafuszeray OG jogosult előleget vagy óvadékot is követelni.

 1. A szerződés felmondása
  • A távértékesítési szerződés megkötésekor az EU-ban lakó fogyasztókat általában megilleti az elállási jog.
  • A távollevők között kötött szerződés a Vegafuszeray OG (eladó-szolgáltató) és a megrendelő (fogyasztó) között létrejött szerződés, amely az eladó és a fogyasztó egyidejű fizikai jelenléte nélkül jön létre, és csak a távközlési eszközöket (levél, internet, telefon) használatával jön létre a szerződés.
  • Az átvétel mulasztása vagy más fontos ok, például különösen a szolgáltató csődje vagy vagyonhiány miatti csődeljárás, valamint a megrendelő fizetési késedelme esetén a szolgáltató jogosult elállni a szerződéstől, ha még nem teljesítette teljesen mindkét fél.
  • Elállás esetén, ha a megrendelő hibás, a Vegafuszeray OG választhat, hogy a bruttó számlaösszeg 15%-ának megfelelő átalányösszegű kártérítést vagy a ténylegesen felmerült kár megtérítését kéri.
  • A Vegafuszeray OG mentesül minden további teljesítési és szállítási kötelezettség alól, ha a megrendelő fizetési késedelmet szenved.
  • Ha a megrendelő jogosulatlanul eláll a szerződéstől, vagy kéri annak felmondását, a Vegafuszeray OG választhat, hogy ragaszkodik a szerződés teljesítéséhez, vagy hozzájárul a szerződés felmondásához. Utóbbi esetben a Vegafuszeray OG mérlegelése szerint a megrendelő a bruttó számlaösszeg vagy a ténylegesen felmerült kár 15%-ának megfelelő egyösszegű kártérítést köteles fizetni.
 1. Visszáru
  • A jóváírásra vagy cserére visszaküldött szállítmányokat csak akkor vesszük vissza, ha azok a szállítástól számított négy héten belül kifogástalan állapotban, a számla vagy szállítólevél számának és dátumának közlésével megérkeznek a Vegafuszeray OG-hoz. A szállítási költségeket a megrendelőnek kell viselnie.
  • A Vegafuszeray OG mindenesetre a számla értékének 10%-ának megfelelő kezelési költséget számít fel a vásárlónak, ha a szállított tételeket visszaveszi.
 1. Lemondási és beszedési díjak
  • Fizetési késedelem esetén a megrendelő köteles megtéríteni a Vegafuszeray OG-nak az általa felmerült valamennyi tárgyalás előtti költséget, így az ügyvédi díjakat és a követelésbehajtó irodák költségeit.
  • Ha a Vegafuszeray OG maga működteti a felszólítási eljárást, a megrendelő felszólításonként 10 euró összeget, valamint az egyébként felmerülő kamatokat és költségeket fizet.
  • Ezen túlmenően a Megrendelőnek meg kell téríteni minden további kárt, különösen a fizetés elmulasztásából eredő kárt, amely ennek megfelelően magasabb kamatot eredményez a Vegafuszeray OG bármely hitelszámláján, függetlenül attól, hogy a fizetési késedelemért ki a hibás.
 1. Kellék- és Termékszavatosság, Garancia
  • Eltérő rendelkezés hiányában az általános jogszabályok az irányadók. A fogyasztóvédelmi törvény (KSchG) értelmében vett fogyasztói ügyletekre az általános jótállási rendelkezések érvényesek, különös tekintettel az Általános Polgári Törvénykönyvre (ABGB).
  • A garancia a vásárló által okozott hibákra nem vonatkozik. Ez különösen igaz a nem rendeltetés szerű használat, helytelen kezelés vagy jogosulatlan javítási kísérletek esetén.
  • A megrendelő köteles a leszállított árut átvételkor ellenőrizni mennyiségi és minőségi hiányosságok, és sérülések szempontjából. Ha az árut nyilvánvaló szállítási sérüléssel szállítják, a megrendelő köteles azt haladéktalanul megreklamálni a szállítónál, és az esetleges hibákról a szállítás napján e-mailben vagy telefonon értesíteni a Vegafuszeray OG-t.
  • A reklamáció vagy a kapcsolatfelvétel elmulasztása a fogyasztók törvényben meghatározott szavatossági igényeire nincs kihatással, és csak a Vegafuszeray OG támogatását szolgálja követeléseinek érvényesítésében az áruszállítással megbízott társasággal vagy a biztosítóval szemben.
  • Gyári garancia fennállása esetén a megrendelőnek az ebből eredő igényét közvetlenül a gyártóval szemben kell érvényesítenie.
  • A Vegafuszeray OG gyártói garanciális felelősségét kizárja. A Vegafuszeray OG garanciális kötelezettségeit azonban a gyártói garancia nem korlátozza.
  • A megrendelő jótállási igénye általában cserére vonatkozó igényre korlátozódik. A döntési jog a Vegafuszeray OG-t illeti meg. Ha a kicserélési kísérlet ésszerű időn belül nem jár sikerrel, a megrendelő jogosult választani az adott szolgáltatásra vonatkozó szerződéstől való elállás vagy az eladási ár csökkentése között.
  • Amennyiben a megrendelő az UGB értelmében vállalkozó/viszonteladó, a megrendelő köteles a leszállított árut az áru rendeltetési helyére érkezését követően ellenőrizni, hogy a megrendelt áru teljes mennyiségben és sérülésmentesen megérkezett – ellenkező esetben szavatossági jogai elvesznek (UGB 377. §). A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Megrendelőnek kell bizonyítania. Az áru olyan hibája, amelyre a vásárló/vásárló írásban vagy e-mailben nem hivatkozik azonnal, de legkésőbb az áru rendeltetési helyére érkezésétől számított 5 munkanapon belül, nem kerül elfogadásra.
  • Ha a megrendelő vállalkozóként jár el, a következők is érvényesek:
 1. Jogi nyilatkozat
  • A megrendelő Vegafuszeray OG-val szembeni kártérítési igénye kizárt, amennyiben a Vegafuszeray OG vagy annak helyettes képviselői vagy képviselői nem szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jártak el.
  • A felelősség mértéke a szerződéskötéskor jellemzően előre látható kárra korlátozódik.
  • A Vegafuszeray OG nem vállal felelősséget a vállalatok/viszonteladók felé az elmaradt haszonért.
  • A megrendelő a jelen szerződés megszegéséből eredő kárát a Szolgáltatóval szemben legfeljebb a Szolgáltatónak már kifizetett díjazás erejéig érvényesítheti. Nem korlátozott a kártérítési felelősség a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség tekintetében.
  • A Vegafuszeray OG nem vállal felelősséget, ha olyan körülmények miatt nem tud eleget tenni a szerződéses jogviszonyból eredő kötelezettségeinek, amelyekért nem ő vagy egy helyettes képviselői felelős. Ez vonatkozik többek között az energia- vagy távközlési szolgáltatások hiányára, valamint a vis majorra.
 1. Az Általános Szerződési Feltételek változása / Változás joga fenntartva
  • A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokat a honlapon teszi közzé azok életbe lépését megelőzően. A módosítások életbe lépését követően a honlapra történő belépésse a Felhasználók a módosításokat kifejezetten elfogadják.
  • Amennyiben jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelen vagy végrehajthatatlan, az a többi rendelkezés érvényességét vagy végrehajthatóságát nem érinti.
 1. Szerződés nyelve
  • A szerződéskötés nyelve a magyar.
 2. Irányadó jog és joghatóság
  • Az Osztrák Köztársaság anyagi joga az irányadó, kivéve az osztrák IPRG referencianormáit, a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló 593/2008/EK rendelet (Róma I. rendelet) referencianormáit és az ENSZ rendelkezéseit. Értékesítési egyezmény.
  • A megrendelők esetében ez a jogválasztás csak annyiban érvényes, amennyiben a szokásos tartózkodási helyük szerinti ország jogának kötelező rendelkezései nem lépnek helyébe.
  • A KSchG 6. §-át, valamint az ABGB 864a. §-át és 879. §-ának 3. bekezdését kell alkalmazni a megrendelő védelmére, függetlenül attól, hogy a szerződés melyik jog hatálya alá tartozik, ha azt a vállalkozónak Ausztriában megkötésére irányuló tevékenységével összefüggésben dolgozták ki az ilyen szerződésekről vagy az általa erre a célra igénybe vett személyekről.
  • Ez a jogválasztás azonban nem vezethet ahhoz, hogy a megrendelőt megvonják attól a védelemtől, amelyet a lakóhelye szerinti ország kötelező szabályozása biztosít számára (vö. 6. cikk, 2. bekezdés, Róma I-VO). Az Egyesült Nemzetek Szervezete az áruk nemzetközi adásvételéről szóló egyezménye (ENSZ adásvételi egyezmény) és a referenciaszabványok alkalmazása kizárt.
  • Azon fogyasztói ügyletek esetében, amelyekben a megrendelő állandó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye Ausztriában van, vagy Ausztriában dolgozik, annak a bíróságnak a joghatósága, amelynek kerületében a fogyasztó lakóhelye, szokásos tartózkodási helye vagy alkalmazási helye található.
 1. Választottbíróság és online vitarendezés
  • Viták esetén a Vegafuszeray OG részt vehet az Internet Ombudsman választottbírósági eljárásában: https://ombudsmann.at/
  • Probléma esetén a megrendelő ezen a platformon keresztül nyújthat be panaszt, és azt egy független vitarendezési testülettel kezelheti: https://ec.europa.eu/consumers/odr
 1. Záró rendelkezések
  • A Fogyasztóvédelmi törvény értelmében vett vásárlók/megrendelők részére történő értékesítésre a fenti rendelkezések csak annyiban érvényesek, amennyiben a Fogyasztóvédelmi törvény más kötelező rendelkezést nem ír elő.
  • Ha a jelen feltételek egyes rendelkezései érvénytelenek vagy hatálytalanok lesznek, az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.